Bruk stemmen!

IMG_5663I dag og i morgen er det valg, og som alltid blir jeg litt andektig på slike dager.

For når jeg begir meg til stemmeurnen tenker jeg på hvor heldige vi er i Norge som kan være med på å påvirke det samfunnet vi ønsker for fremtiden. Vi kan alle være med å legge retningen for hvordan utviklingen i vårt samfunn skal bli. Nå er det kommunens og lokalsamfunnets utvikling vi skal stemme på. Ønsker vi flere veier, eller bedre tilbud for kollektivtrafikken? Lavere eller høyere skatter? Hva med tilbudet til den kanskje svakeste gruppen i kommunen – våre eldre og pleietrengende? Og hva med arbeidsplasser for yngre og utviklingen for natur, landbruket og miljø?

Ikke alle er så heldige at de kan stemme ved valg. Tenk på alle dem som i disse dager strømmer over grensene på flukt fra sine ikke-demokratiske hjemland. Tenk på alle dem som bor i totalitære regimer. Tenk på Nord-Korea, Tsjad eller Saudi-Arabia. Land der andre bestemmer for deg. Land der folk forfølges og drepes for sine meninger. Land der folk ikke har den menneskerettigheten det er å kunne stemme.

Jeg synes vi skylder alle dem som lever under slike forhold å slutte opp om vårt demokrati. Vårt demokrati har riktignok sine svakheter og irrganger. En kan gå lei av småkrangling mellom partier, mangel på visjoner og hestehandler. Mye trenger å forbedres. Men vårt demokrati er det eneste vi har, og det finnes ikke noen bedre samfunnsordning.

Vi har har hatt en utvikling der mange ser på valg og demokrati som en selvfølge. Mange sitter i sofaen foran tv’en og klager over en politikk de ikke engang har tatt seg bryet med å påvirke. Mange synes at partier og politikk er kjedelig og uinteressant, og ser ikke meningen. Nå innebærer jo et demokrati også retten til ikke å mene noe, – til ikke å delta. Men det er viktig å tenke på at det samfunnet vi har i dag, med individuelle rettigheter, frihet og velferdsordninger, på ingen måte har kommet av seg selv. Det har nettopp fremkommet ved at vi gjennom valg har stemt frem partier som har stått for en slik utvikling. Gjennom at vi har brukt vår rett til å si vår mening om hva slags politikk vi ønsker for fremtiden.

Om noen timer skal jeg dra til valglokalet for å bruke min rett til å stemme. I år har det, ved hjelp av valgomater og sosiale medier, vært lettere enn noengang å finne det partiet som står for den utvikling jeg ønsker i min kommune. Det har vært lettere å finne frem til de saker jeg mener er viktige.

Godt valg!

2 kommentarer

Legg inn en kommentar