Showing 1 Result(s)

Den ekte bryggerinissen

Barn og unge som vokser opp i dag tror sikkert at Bryggerinissen kun er et navn på en julebrus som leveres fra Hamar og Lillehammer bryggeri.(= Ringnes) Ihvertfall heter en av de mest populære julebrustypene “Bryggerinissens julebrus” fra dette bryggeriet. Men jeg kan fortelle dere at Bryggerinissen ikke bare er et navn på en julebrus, …