Mot lysere tider

Jeg er så glad for at det går mot lysere tider. I det siste har jeg kunnet glede meg over … Mer