Dikt på en torsdag

NOVEMBERLYS

Du tenner ikke lys i juni.

Den klare flammen blekner

i sommerens svale skumring.

Den høye hvelving over meg

har ikke plass til mer lys.

Jeg lengter etter november,

når hvert lys har liv,

når hele det store mørket

må vike

for en eneste liten flamme.

Irene Henrysson

Jeg synes dette lille diktet skrevet av Irene Henrysson er fint.

Det forteller noe om viktigheten av ett eneste lys.

Tenk så mye et lys kan bety når du er ute på mørke høststier, for eksempel. Eller når du kommer hjem og et enslig lys lyser utenfor døren din. Eller når strømmen går på natten og du tenner et stearinlys. Den følelsen!

Men finest er vel kanskje diktet i overført betydning.

For mange kan ett eneste lys, i form av et medmenneske, bety alt. Når tilværelsen er preget av mørke og tunge tanker, er det fint og viktig at noen er der for en.

Det kan også være lys der ute i mørket et sted, selv om det ikke alltid er så lett å se.

%d