Gratulerer med kvinnedagen!

Gratulerer med dagen til alle kvinner!

I fjor la jeg ut et halvpessimistisk blogginnlegg på kvinnedagen der jeg stilte spørsmålet: Går verden i det hele tatt fremover når det gjelder kampen for likestilling mellom kvinner og menn?

I år er jeg glad for å kunne skrive at jeg tror den har gjort det. Eller i hvertfall håper.

Jeg tenker naturligvis på #metoo

Metookampanjen må vel være noe av det viktigste som har skjedd på likestillingsområdet på mange år. Noe av det mest interessante med kampanjen er at den har bidratt til en grunnleggende bevissthetsendring hos mange mennesker.

Kampanjen har endret folks forståelse. Særlig mange menns forståelse. Den har endret holdninger. Den har endret atferd. Og den har endret praksis.

Ikke minst har #metooo skapt en forståelse av hvor omfattende problemet med seksuell trakassering er i samfunnet. Den har fått frem at alvorlig seksuell trakassering ikke har blitt tatt på alvor. Eller har blitt helt oversett. I bransje etter bransje. I sektor etter sektor. Hos oss i Norge. Vi som så ofte skryter av at vi er verdens mest likestilte land.

Kampanjen har fått frem krenkende atferd, frykt, maktmisbruk, forskjellsbehandling, kjønnsdiskriminering og sexistisk kultur. I samfunnet generelt og i visse yrkesgrupper spesielt.

I kjølvannet av #metoo har mange menn med makt måttet gå. Menn som har brukt posisjonen sin til å ta seg tilrette overfor kvinner. Kampanjen har økt forståelsen hos ledere, og i arbeidslivet generelt, for at varsler om seksuell trakassering må tas mye mer på alvor.

Fortsatt har vi milevis igjen til vi har like rettigheter mellom kjønnene nasjonalt og internasjonalt. Det har jeg skrevet om mange ganger tidligere:

Gratulerer med kvinnedagen 2016

Mimosa på kvinnedagen

Men jeg tror (håper) at likestillingen kom et lite skritt videre i 2017.

Måtte bevisstgjøringen fortsette. Måtte kampen for like rettigheter og for respektfull atferd mellom kjønnene fortsette.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: