Dikt på en onsdag

KALYPSO

Eg tenner eit fyrlys for alle som elskar
for dei som ror i ring og aldri finn same rytmen
for dei som berre lyder til signal
frå framande farty
for dei som støytte på grunn i medvind
for dei som styrer etter stive sjøkart
utan å ense måkars mjuke flog
for alle som kjenner dei sju hav
og aldri lodda djupa i sitt eige hjarta
eg tenner eit fyrlys
for all villfaren kjærleik
så vegen til det lova landet
blir synleg i natt

Åse-Marie Nesse

Jeg blir mer og mer glad i diktene til Åse-Marie Nesse. De er så vare og kloke, og sier mye så viktig om livet. Diktene hennes handler om livets muligheter og utfordringer. Om medgang, motgang, kjærlighet og død. Om menneskelighet og relasjoner oss mennesker i mellom.

Slik jeg tolker dette diktet så handler det om kjærlighet. De hindringer en kan møte i et samliv beskrives med bilder fra sjø og hav. Et par kan ha ulike mål og drømmer, og de kan være på ulikt sted. Så glemmer en kanskje å lete etter roen og rytmen som trengs for å finne åpenhet, kjærlighet og lykke i hverdagen.

Tittelen er kanskje diktets mest interessante linje. Det henspeiles til gresk mytologi. Kalypso var en nymfe som holdt helten Odyssevs tilbake på sin mørke og mistrøstige øy Ogigia i syv år. Her kan du lese mer om hva Homers Odysseen forteller om Kalypso.

Diktet ble utgitt i diktsamlingen “Av hav er du komen”. Samlaget 1970.

Legg inn en kommentar

%d