Dikt på en onsdag


BRAHMS

Brahms i Konserthuset 

«Ein Deutsches Requiem» –
tonene trenger gjennom 

mitt altfor tapre hverdagspanser 

river ned vernende vegger 

rykker meg ut av min helterolle 

rører ved alt som er sårbart nå: 

Denn alles fleisch es ist wie Gras 

jeg løftes ut over meg selv 

og min egen uvisse skjebne 

inn i den store sammenhengen
Ordene virvler opp støv 

men støvet skinner 

i evighetsfarger 

tonene stiger 

med ømhetens rene styrke 

forløsende, lindrende, legende 

Selig sind, die da Leid tragen 

denn sie sollen getröstet werden –
Alt levende liv er forgjengelig 

alt har sin tid under solen 

så kort en tid 

derfor så skjørt 

og så dyrebart 

Meine Tage sind eine Handbreit vor dir –
ja, en håndbredd, bare 

er dagene mine 

under evige stjerner
Og når min time kommer 

und ich davon muss –
da er jeg rede 

mitt mål er fullt 

jeg har sett skjønnheten 

i det skapte
Men om jeg fikk velge min utgang 

da ville jeg dø 

av en overdose Brahms


Åse-Marie Nesse

—-

Her om dagen var jeg på en flott konsert med Romerike symfoniorkester og Lørenskog mannskor. Temaet for konserten var « En helaften med Brahms»

Musikken var nydelig, og konsertprogrammet var fint sammensatt. Det var mange høydepunkter, kanskje særlig Fiolinkonsert D som innledet konserten. Også mannskoret var flott.

Dagens dikt, skrevet av Åse- Marie Nesse, handler om en Brahmskonsert. Åse-Marie Nesse var rammet av kreft, og i mange av diktene sine skildrer hun kampen mot egen sykdom. Hun beskriver tankene og refleksjonene til et menneske som snart skal dø. Diktene er tankevekkende, men også optimistiske. Hun døde i 2001.

Også i dette diktet kommer hun inn på sin egen sykdom. Godt er det for en stakket stund å gå inn i tonenes lindrende styrke. Til skjønnheten.

Legg inn en kommentar

%d