Den internasjonale jentedagen

I dag er det den internasjonale jentedagen, og da synes jeg det passet å legge ut et bilde av meg selv som småjente.

Den internasjonale jentedagen ble innstiftet av FN i 2012, og formålet er å sette fokus på de behov jenter har, og de utfordringer jenter står overfor. Temaer som har spesiell oppmerksomhet denne dagen er blant annet jenters rett til utdanning, ernæring, problemet med barneekteskap, og jenters juridiske og medisinske rettigheter. 

Samtidig skal dagen fremme jentenes muligheter og styrke, og ivaretagelsen av deres menneskerettigheter.

I anledning årets jentedag skriver FN:
«Verdens 1,1 milliard jenter er en kilde til kraft, energi og kreativitet – og de millioner av jenter som lever i nød er ikke noe unntak. Årets «International Day of the Girl (IDG)» 11. oktober markerer begynnelsen på en årelang innsats,  for å stimulere til global oppmerksomhet rundt utfordringene og mulighetene jentene står overfor, før, under og etter kriser, samt på tiltak»

På den internasjonale jentedagen synes jeg det er naturlig å nevne Malala spesielt. Ingen har vel som henne satt fokus på jenters rett til utdanning. Mange steder i verden får ikke jenter skolegang av kulturelle grunner, eller fordi det ikke finnes skoler for jenter. For sin innsats for dette, fikk Malala Nobels fredspris i 2014. 

Det er så viktig at jenter får skolegang og utdannelse. Med utdannelse kan de forsørge seg selv og familien, og de kan komme seg ut av fattigdom. Utdanning bidrar til rettferdig samfunn, styrker personlig verdighet, og bidrar til økonomisk vekst .

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: