Godt valg! 

Stortingsvalg igjen i dag. Så klart jeg skal stemme! Som jeg har gjort ved alle valg siden jeg fikk stemmerett som 18-åring. Jeg føler alltid en viss ærbødighet ved valg. Ærbødighet fordi vi har et system der alle som har stemmerett kan være med på å bestemme hvilket parti, eller partier, som skal ha makten i landet.

Vi har heldigvis ikke en en gal mann ved makten i Norge, eller et diktatur. I Norge har vi ansvarlige partier. Partier som stemmes frem av deg og meg. Det er vi som bestemmer hvilket parti som skal sitte med makten de neste fire år. Hver stemme teller! Det gjelder å stemme etter hjertet, og velge det partiet en mener best vil ivareta den samfunnsutviklingen en ønsker. Hvis en ikke stemmer, kan det jo hende at det partiet en ikke tror på, kommer til makten. Ved å stemme slutter en opp om vårt demokrati, og det er viktig.

Jeg har hatt noen runder med meg selv om hva jeg skal stemme i år.

Det partiene mener om de nære ting er viktig. Skole, helse, samferdsel, næringsutvikling og arbeidsplasser.

Men det som er aller mest viktig for meg, er vår tids store spørsmål. Klima, miljø og rovdriften på jordens ressurser. Migrasjon. Jeg synes det er forferdelig at vi bruker opp ressursene for fremtidige generasjoner. Jeg reagerer mer og mer på bevisstløst overforbruk, kjøpefest og Black friday.

Jeg blir også oppgitt over partier som vil bore etter olje i sårbare naturområder i nord, bare for at vi vil ha enda mer penger. Vi som allerede har alt. Vi som har så mange andre ressurser å spille på.

Jeg skulle ønske at Norge var et foregangsland i å legge om til bærekraftig produksjon og forbruk, og på satsing på miljøvennlig energi.

Jeg drømmer om et varmere samfunn. Et samfunn der folk blir sett, og får brukt ressursene sine. Ingen må falle utenfor. Jeg ønsker et samfunn der folk kan leve verdige liv. Det gjelder ikke minst våre eldre som bor i institusjoner.

Jeg er opptatt av at vi må verne om menneskerettigheter og at vi må hjelpe folk i nød. Rasisme og intoleranse må få mindre plass.

Riktig godt valg! 

Posted by

Hei, og velkommen til min blogg! Her skriver jeg om smått og stort, det som opptar meg og som skaper engasjement. Legg gjerne igjen en kommentar hvis du vil!

Legg inn en kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s