Gratulerer på kvinnedagen

En liten hilsen for å gratulere med kvinnedagen, sånn på tampen av dagen. Jeg håper det er mange kvinner og jenter som har fått blomster i dag!

Jeg håper at du som meg, har benyttet anledningen til å sende noen soldariske tanker til kvinner og jenter verden rundt, som lever i undertrykkelse og ufrihet.

De er ikke få. Overalt i verden er det millionvis av kvinner som utsettes for diskriminering, ufrihet og vold. I mange land er det direkte farlig å være kvinne. Det æresdrap, voldtekter, seksualisert vold, og utrygge fødsler.

Av og til så lurer jeg på om kampen for kvinners rettigheter går fremover i det hele tatt. Det kan nesten virke som den går tilbake, – at kvinners rettigheter svekkes heller enn at de styrkes. Men det er noen lyspunkter også, blant annet at flere jenter går på skole og får utdannelse.

I mange land er retten til å ta abort fraværende, eller sterkt begrenset, med de konsekvenser det har for kvinner og ufødte barn. Der abortlovgivningen er strikt, går mødredødelighet og dødeligheten for det ufødte barn opp. Stikk imotsatt av det en ønsker å oppnå. Hvert år dør hundretusenvis av kvinner av komplikasjoner av svangerskap og fødsel, uten at det gjøres noe som helst for å redde dem.

I sharialovene oppfattes kvinnen som mannens eiendom, og kvinnene står nesten uten rettigheter.

I over 90 land i verden har voksne menn fortsatt lov til å gifte seg med mindreårige jenter.

I alle land finnes det dulgte og negative holdninger til kvinner, mer eller mindre synlig. Disse holdningene gir seg utslag i kvinnehat, mishandling og seksualisert vold. I mange land følges ikke lovgivningen som er laget for å beskytte kvinner mot slikt hat og vold, opp. Ingen straffes for ugjerningene, og systemet er korrupt. Mange land har ikke engang lovgivning som beskytter kvinner mot vold.

I følge FN-sambandet er:

* 70 % av verdens fattige kvinner

* Kvinner gjør 60 % av verdens arbeid, men tjener bare 10 % av inntektene

* Kvinner eier 1 % av all eiendom i verden

* 70 % av barn uten skolegang er jenter

* Hver sjuende jente i fattige land giftes bort før de fyller femten år

* Hver fjerde jente i fattige land blir mamma før hun fyller 18 år

* Menn har fem ganger så mye makt som kvinner – bare 18.4 % av parlamentarikere er kvinner

Også i Norge er det langt igjen til full likestilling. Fortsatt lønnes menn systematisk høyere enn kvinner – selv om de gjør de samme oppgavene. Det er videre mange kvinner som lever med trussler og ufrihet – og som ikke får tilstrekkelig beskyttelse.

Hvert år når kvinnedagen nærmer seg, så kommer de samme spørsmålene opp igjen. Trenger vi en kvinnedag? Har den ikke snart gått ut på dato? Er ikke kvinnedagen egentlig et sosialistisk prosjekt?

Jeg synes det er rart at noen fortsatt tenker slik. Det er viktig å se litt utover Norges grenser. Kvinnedagen trengs. Det er mange kvinner verden over som trenger vår solidaritet og støtte. Kampen for kvinnens rettigheter er menneskesak, og den bør ha en mye sterkere fokus.

#IWD2017
#BeBoldForChange

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: