Dikt på en onsdag 


CAMILLA COLLETT

Du frys i dine sjal Camilla Collett
ein gong var du for varm
ein brennande rosebusk i Norges Dæmring
vraka av skalden
gret
og vart langsamt omskapt til grantre
levde ditt hjarteliv
i den tempererte sone:
husvarmens høflege og trygge kompromiss
men kvitglødande
var dine skapingsstunder
i tapper og tidleg kamp
mot det heilage allmenne kvinneburet
med kniplings-lenker tilslørte tankar
og stive korsett av normer og dyd.

Du
syster av grunnloven
såg det: fridom var berre for fedrar
og søner og brør
og du ropa til morgondagens døtrer
om rett til å velje sin veg
rett til å lære å flyge
rett til å leve raudt

Var det eit rop i vend?

Du frys på din sokkel
ennå –
er ikkje istida slutt?

Åse-Marie Nesse

Fra diktsamlinga: Til ord skal du bli, 1973.
Jeg passerte gjennom Slottsparken i dag, og benyttet anledningen til å se på Gustav Vigelands statue av Camilla Collett “I storm”.

Camilla Collett, (1813 – 1895) født Wergeland, var en norsk forfatter og kvinnesakspioner. Hun var 1800-tallets mest betydningsfulle kvinnelige norske forfatter.

“I storm” er på mange måter en beskrivelse av Camilla Collets liv. Som kvinnesaksforkjemper måtte hun tåle mange stormkast. Hun kjempet offentlig for kvinners frigjøring lenge før det fantes noen organisert kvinnesaksbevegelse i Norge. Hun kjempet ikke for politiske reformer, men for respekt og likeverd. Hun kjempet for kvinnens rett til å velge ektefelle av kjærlighet. Alt sammen kostet kamp.

Hennes feministiske hovedpoeng er at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom bevisstgjøring og aktiv selvrefleksjon.

Camilla Collett var og er fortsatt en viktig inspirasjonskilde for kvinnebevegelsen i Norge.
—–

Camilla Collett-statuen står i Slottsparken utenfor slottets nordre fløy. Statuen viser Collett som en gammel kvinne som trekker sjalet om seg. Smijernsgitteret omkring forestiller vidjekvister. Kunstner er Gustav Vigeland. Skulpturen er i bronse på sokkel i granitt, og den ble ferdig i 1910, reist 1911. Skulpturen er til minne om Camilla Collett. Inskripsjon 1813 – Camilla Collett – 1895 – Reist av kvinder

Posted by

Hei, og velkommen til min blogg! Her skriver jeg om smått og stort, det som opptar meg og som skaper engasjement. Legg gjerne igjen en kommentar hvis du vil!

Legg inn en kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s