14 uker med vegetariske ukemenyer

Før sommeren bestemte jeg meg for å prøve ut et opplegg med vegetariske ukemenyer her på bloggen.

Noe av grunnen til at jeg begynte med det, var at jeg i flere år har lagt ut oppskrifter i forbindelse med “kjøttfri mandag”. Jeg så at jeg satt med mange flotte vegetariske oppskrifter som med fordel kunne tas frem igjen. Jeg har også selv hatt en utvikling der jeg har gått mer og mer over til vegetarmat, og et forsøk med vegetariske ukemenyer var derfor viktig for å se hvordan et plantebasert kosthold kunne fungere i praksis.

Med årene har jeg blitt mye mer bevisst på hva jeg putter i meg, og er opptatt av å velge mat som er mest mulig ren. Aller helst velger jeg økologiske matvarer dersom det er tilgjengelig. Kunstig mat, tilsettingsstoffer i mat, og sprøytemidler i bær, frukt og grønnsaker har jeg blitt meget skeptisk til. Mat som vi kjøper i butikkene må være trygg og sikker, men for å være helt ærlig så føler jeg meg ikke alltid like overbevist om at den er det, selv om jeg vet at det aller meste holder en høy kvalitet.

Jeg har den dypeste respekt for primærnæringen i Norge, men synes det er beklagelig at landbruket har utviklet seg til å bli så industrialisert. Vi spiser vanvittig mye kjøtt her i Norge. I 1980 var årlig kjøttforbruk i Norge 55 kilo per person, mens det i 2010 var økt til 80 kilo per person. Det tilsvarende tallet for India er 3 kilo. Med et så høyt kjøttforbruk må det naturligvis produseres mye kjøtt. Jeg synes det er forskrekkelig hvor mange dyr vi dreper for å møte dette enorme kjøttforbruket. I denne artikkelen fra Fremtiden i våre hender kan du lese hvor mange.

Med en så høy kjøttproduksjon blir det utfordrende å gi dyr et godt liv i deres naturlige miljø. De økonomiske interessene blir altoverskyggende. Kyllingproduksjon for eksempel, er ganske forferderlig. Kyllingene sitter tett i tett, og de ser aldri dagslyset. Hanekyllinger gasses i hjel. Det samme gjør verpehøner, etter at de 15 måneder gamle har produsert sine 350 egg. Da har de tilbrakt livet sitt i et smalt bur, der de knappest har fått flakse med vingene. 

Jeg mener at vi har etisk ansvar for å gi dyr et godt liv den korte stunden de er her på jorden.

Klimaproblematikken har vært en viktig grunn til å få ned kjøttforbruket, og til å gå over til et plantebasert kosthold. Kjøttproduksjon, og da særlig av storfe, må sies å være en klimaversting. På verdensbasis bidrar husdyrbesetningene i landbruket til høyere utslipp av klimagasser enn hele transportsektoren til sammen, og mye areal som brukes til å dyrke for, kunne i stedet ha vært brukt til å dyrke mat. Dansk forskning viser at hvis vi spiser 35% mindre kjøtt, og erstatter det med frukt, grønt og fullkorn, vil vi spare klimaet for 26 prosent av matens miljøbelastning. Hvis vi samtidig kjøper lokale varer, kan vi legge på 6 % og dermed minske belastningen med hele 32 prosent. Annen forskning viser at dette ikke vil være negativt med tanke på å få dekket behovet for nødvendige næringsstoffer.

De vegetariske ukemenyene var ment som et forsøk, men det virker som om mange titter innom når jeg legger dem ut, og jeg kommer derfor til å fortsette med disse ukemenyene.

Her kan du lese mer om de vegetariske ukemenyene.

Du finner ukemenyene under kategorien vegetarisk ukemeny.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: