Fra arbeidslivet – nostalgiske bilder


Dagens nostalgiske bilder er fra min fars arbeidsplass, og de er tatt på begynnelsen av 50-tallet. Min far jobbet som kommunerevisor, og disse bildene er fra Biri, kommunen der han jobbet på den tiden (eller herredet som det het dengang). De øverste bildene viser kollegene hans på kontoret. Det nederste bildet er fra et revisormøte han deltok på i distriktet. Datidens form for seminar.

Vi er altså tidlig på 50-tallet, og midt i gjenreisningsperioden etter krigen. Det norske arbeiderparti har sin storhetstid, og de skal sitte med makten, nesten uavbrutt, helt til 1965. I denne perioden opplever Norge en sterk vekst, med betydelige samfunnsmessige endringer. Det er en klar nedgang i antall årsverk i landbruk og fiske. Samtidig skjer det en spesielt sterk vekst i antall funksjonærer i administrasjon og tjenesteyting, – noe disse bildene er et eksempel på.

Tenk så store forandringer som har skjedd på kontorarbeidsplassene siden disse bildene ble tatt. Bildene er litt over 60 år gamle, og det er vel ikke så veldig mye i den store sammenheng. Likevel har det skjedd en megarevolusjon på kontor- og administrasjonsområdet. På 50-tallet ble regnskap og bokføring gjort manuelt, – med penn og rødblyant. Økonomitallene ble sirlig skrevet inn i store protokoller. På den tiden hadde de skrivemaskiner, arkivskap, stempler og sikkert ikke så mange møter. Det ser også ut som dette er før cellekontorets tid.

Siden 50-tallet har vi fått bedriftsdemokrati, arbeidsmiljølov og HMS-regler. Ledelsesfilosofien har blitt endret, og administrasjon er blitt et eget fag. Psykososialt arbeidsmiljø på kontorarbeidsplassene har fått et større fokus. Og det ikke uten grunn.

Men den aller største endringen er teknologirevolusjonen. Arbeidet på kontorer har blitt høyteknologisk. Oppgaver og rutiner som tidligere ble gjort manuelt, gjøres nå automatisk. Veldig mange administrative funksjoner har blitt automatisert, og innen regnskapsområdet er det vel knapt noe som gjøres manuelt mer. Også Internett og smartelefoner har vært katalysatorer for grunnleggende endringer i kontorarbeid, såvel som arbeidsformene på kontorarbeidsplassene.

Men er den høyteknologiske utviklingen bare av det gode? Det er naturligvis et for stort tema til å komme inn på her. Men det er en kjennsgjerning at teknologien har skapt nye utfordringer på kontorarbeidsplassene. Psykisk stress, personvern- og overvåkningsproblematikk for å nevne noen.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: