Jordbruk 50-tall – nostalgiske bilder


Forrige lørdag la jeg ut bilder fra gården Ulsrud i Auggedal i Veste Gausdal. Blogginnlegget finner du her:

Fra landsbygda – nostalgiske bilder

Også i dag legger jeg ut bilder fra Ulsrud. Bildene er tatt på litt forskjellige tidspunkter. De tre første er nok fra begynnelsen av 50-tallet, mens resten er fra slutten av 50-tallet. De tre første bildene viser slåttonn på gården, og de nederste våronn. De som er avbildet er gårdeieren Albert Ulsrud, og hans sønn Asbjørn. Portrettet er av Albert Ulsrud.

På den tiden bildene ble tatt var landbruket en mye større sektor i Norge enn den er i dag. I 1950 var ca. 23 % av den yrkesaktive befolkningen sysselsatt i jordbruket. Tilsvarende tall nå er 2,5 %. Videre er antall gårdsbruk i Norge redusert med tre fjerdedeler siden 1950. Det totale jord- bruksarealet i drift er likevel omtrent uendret, slik at gjennomsnittsarealet per bruk nesten er firedoblet i denne perioden, (Statistisk sentralbyrå 2007).

Som bildene fra Ulsrud viser, var hesten en viktig del av arbeidet på gården tidlig på 50-tallet. Men det kan se ut som også Ulsrud moderniserte gårdsarbeidet ved å bytte ut hestene med moderne landbruksmaskiner.

Min far har ikke tagget de nederste bildene annet enn med “Fra Ulsrud”, men det er nærliggende å tro at de kanskje viser en ny landbruksmaskin som er kommet til gårds? Hva de dyrket på Ulsrud vet jeg ikke, men jeg antar at det var korn, poteter, kjøtt og melk.

Det unike gårdsmiljøet på Ulsrud i Auggedal kan oppleves også i dag. Gården eies av Gausdal historielag, og det arrangeres omvisninger der om sommeren. På omvisningene kan du selv oppleve gården med bygninger fra ulike tidsepoker, – både hovedhus, føderådshus, stall, fjøs, låve, stabbur, skåle, smie med mer. Siden gården har vært en privatbolig, er gårdsmuseet også mer personlig enn for eksempel tilsvarende miljøer på et folkemuseum.

Les mer om omvisningene her:

Visit Gausdal – Ulsrud gårdsmuseum

Foto: Bj. Mølmen

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: