Glimt fra 50-tallet – nostalgiske bilder

Forrige lørdag var det hverdagslivet på 50-tallet som var temaet for de nostalgiske bildene:

Hverdagsliv 50-tall

Jeg holder meg på 50-tallet i dag også, men denne gangen har jeg forsøkt å knytte bildene opp mot utviklingen, og mot enkelte begivenheter som skjedde i dette ti-året.

Far, Banjo i Kirkegt 2
Noe av det som preget store deler av 50-tallet, var boligmangel. Mangel på boliger var et av de største samfunnsproblemene i Norge. Mange familier hadde dårlige boforhold, og noen bodde nesten i slummen. Det var sterke krav til politikerne om boligbygging, og disse ble etterhvert imøtekommet. Det ble bygget både eneboliger, rekkehus og blokker, og i ti-året kom også de første drabantbyene.

Oddny i Kirkegaten 2Mangelen på boliger gjorde at det var vanlig å bo på hybel. Det gjorde mine foreldre også, og her er de fotografert på hybelhuset der de bodde.
StillebenI 1953 advarer en legekongress i Danmark mot at røyking kan føre til lungekreft.

Fra Bergen ca 1953 (Legg merke til den elegante Studebakeren midt i bildet.I 1955 brenner en tredjedel av den berømte tyskerbryggen i Bergen ned, og det utløster en heftig debatt om hva som skal skje med den. Dette bildet er tatt et par år før. Legg merke til den elegante Studebakeren (bilen) midt i bildet.

IMG_3492I 1955 blir fartsgrensen på landeveiene foreslått hevet fra 60 til 75.

Slottet v/ Kong Haakons dødI 1957 dør kong Haakon, og det blir landesorg i landet.

Slottet v/ Kong Haakons dødSlottet ved kong Haakons død.

50- årene var en viktig ti-år for Norge. Det var i disse årene at grunnlaget for dagens velferdssamfunn ble lagt; blant annet ble det bygget opp en sterk industrisektor.

Gjenreisingen i ti-året etter krigen bar preg av å være et felles løft, der alle måtte bidra. Den enkelte borger måtte forsake mye med tanke på dette formålet. Det var knapphet på mange viktige varer, og i begynnelsen av ti-året var det rasjonering. I 1953 var det for første gang på 15 år salg i butikker og stormagasiner i Norge.

Det med fellesskapsperspektivet i gjenreisingen og utviklingen av landet, og tankegangen om et felles løft, – synes jeg er et viktig budskap fra 50-årene. Det ligger tydeligvis et stort potensial i å gå sammen om viktige politiske mål. Noe å tenke på i vår tid som er så individorientert.

Foto: Bj. Mølmen

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: