Nytt år – blanke ark

2015/01/img_1890.jpg

Nok en gang et riktig godt nytt år!

Så fint å tenke på at vi nå står ved starten av et nytt år. Det er nesten som å ha fått utdelt et stort blankt ark med fargestifter til. Ennå vet vi ikke hvordan tegningen skal bli seende ut.

Jeg synes at nyttårsskiftet er et godt tidspunkt for å reflektere over og tenke gjennom det året som har gått. Hva var det som var bra i året som gikk, og hva var det som ikke var så bra? Hva var det som var spennende, og hva var det som var trist? På noen områder er det slik at det som har skjedd, det har skjedd, og det må vi bare akseptere. På andre områder kan det ha skjedd gode ting som vi ønsker å bevare. Og på andre områder igjen ønsker vi å gjøre forandringer for å komme dit vi vil. Refleksjonene rundt året som har gått og året som kommer kan ta utgangspunkt i noen få enkle spørsmål:

– Hva er det som virkelig er viktig i livet mitt som jeg vil prioritere og bevare?
– Hva er det jeg vil forandre?
– Hva er det jeg vil forbedre?
– Hva er det jeg savner?
– Hva er det jeg drømmer om?
– Hva er det jeg vil skape?
– Hva er det jeg vil oppnå?

Utfra denne refleksjon kan en sette seg noen få mål for det nye året, på livsområder som er viktige for en selv og kanskje også for ens nærmeste. Jeg tenker ikke at en skal formulere ambisiøse mål som det ikke er mulig å følge opp over tid, eller lage seg veldig mange mål. Det er det nesten ingen som klarer å gjennomføre. Men mer på at en skal sette seg noen få og overkommelige personlige mål på områder som er viktige. Når en setter seg personlige mål kan det være lurt å formulere målene skriftlig for seg selv, eller å visualisere dem, for da vil de være lettere å oppnå.

Til slutt et klokt utsagn fra C S Lewis, – forfatteren av Narnia- bøkene:

2015/01/img_1888-0.jpg

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: