Fint med nye arbeidsformer

IMG_0121.JPG

I løpet av de siste årene har det skjedd mye på teknologifronten som jeg har hatt glede og nytte av i min jobbhverdag.

Når en jobber på en kontorarbeidsplass slik som jeg gjør, så er en naturligvis til enhver tid avhengig av tilgang til jobbens systemer for å kunne utføre arbeidet. Da Iphone og IPad kom for noen få år tilbake, hadde jeg ikke trodd at de skulle få så stor betydning for meg som de har fått. Sammen med den bærbare laptopen, har de digitale verktøyene virkelig forandret arbeidsvanene mine. Jeg jobber nå ganske annerledes enn jeg gjorde bare for noen få år siden.

Det som er den store forskjellen fra tidligere, er at arbeidet kan utføres hvor som helst fra. Ihvertfall mye av arbeidet. E-post kan besvares hjemme, eller hvor som helst ellers. Notater kan skrives akkurat der hvor du befinner deg i øyeblikket. Hvis en trenger å lese rapporter eller litteratur, er de tilgjengelige på et blunk. Ønsker en å snakke med kolleger når en er ute på farten, kan verktøyenes chattefunksjon benyttes, eller videokonferansesystemene. For meg har de nye arbeidsformene virket positivt inn i arbeidshverdagen, selv om de også kan ha sine slagsider. Det at jeg kan jobbe mer fleksibelt, og det at jeg har frihet i hvordan jeg kan legge opp arbeidet, veier opp for ulempene. Jeg synes egentlig at de nye arbeidsformene både har gjort meg mer effektiv og mer motivert i jobben.

Når en jobber på en kontorarbeidsplass, kan dagene ofte bli travle. En må prate med kolleger og gjøre vurderinger sammen med dem. Det er saksbehandling, oppfølging av e-poster og henvendelser. Det er telefonsamtaler og møter som ofte kan være milelange. Jeg tror det er riktig å si at det er en slags informasjonsoverload i arbeidslivet i dag. Informasjon mottas og utveksles hele tiden. Veldig mye deles med veldig mange. En må hele tiden holde fokus, og vurdere hva som er viktig informasjon, fremfor hva som er mindre viktig informasjon.

For noen kan en slik arbeidshverdag være krevende, og resultere i stress og utbrenthet. Hurtigheten og kompleksiteten som preger arbeidslivet, kan også gå på bekostning av refleksjon, dybde og det å ta seg tid til å dvele ved små og store spørsmål. Jeg tror at de nye arbeidsformene kan være et virkemiddel for å imøtekomme problemet med stress og utbrenthet. Når arbeidet kan utføres frikoblet fra kontorarbeidsplassen, kan en i større grad velge arbeidsbetingelser som passer både for arbeidet og for ens egne arbeidspreferanser. Noen
steder har de også arbeidslokaler som muliggjør variert jobbing. Videre gir det å jobbe hjemmefra rom for variasjon.

Hjemmekontorordningen begynner å bli utbredt, og den har nok kommet for å bli. For meg passer ordningen særlig bra de gangene jeg har behov for å jobbe med oppgaver som krever konsentrasjon og dybde.

Bildet over teksten er fra en dag tidligere i høst da jeg hadde hjemmekontor og jobbet fra hytta. Jeg starter ofte arbeidsdagen tidlig når jeg har hjemmekontor. Det er jo ingen sak når en slipper reiseveien.

IMG_0118.JPGÅ koke seg en god kopp te er OK når en har hjemmekontor.

IMG_0119.JPGNår en jobber så intenst som hjemmekontorjobbingen ofte blir, trenger man en liten pause av og til. En tur ut kan være forfriskende.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: