Mimosa på kvinnedagen

20140308-191954.jpgI Italia er det vanlig at menn gir kvinner mimosa på kvinnedagen, som et tegn på respekt og solidaritet. Også kvinner kan gi mimosa til hverandre på kvinnedagen. En fin skikk, synes jeg. For alt begynner med respekt – det å vise hverandre respekt er grunnleggende. Men det er på ingen måte nok.
Det er forsatt viktig å markere kvinnedagen som en politisk dag. Noen mener at kvinnedagen er i ferd med å gå ut på dato. Det er ikke tilfelle. Kvinnedagen trengs. Kvinner undertrykkes overalt i verden. Det er fortsatt nødvendig å kjempe for kvinners rettigheter, og å vise solidaritet med verdens undertrykte kvinner. I mange land og i mange kulturer er det ikke like rettigheter for kvinner og menn. I mange arabiske land ,for eksempel, har ikke kvinner rett til skilsmisse, og de har heller ikke lik arverett som menn. Hvis en kvinne blir drept, så er straffen lavere enn når en mann blir drept. Og etter en skilsmisse har kvinner liten eller ingen ingen råderett over barna. I mange land har ikke kvinner like muligheter mht utdannelse, med lav sysselsetting for kvinner og derpå følgende fattigdom som konsekvens.
Jeg husker med gru saken om gjengvoldtekten i New Dehli i 2012. Og jeg husker rystende reportasjer om småjenter som blir giftet bort til halvgamle menn, og som blir gravide i ung alder. Over 220 millioner kvinner i verden mangler tilgang til familieplanlegging, og de har ikke mulighet til å utøve sin rett til å velge om, når og hvor mange barn de ønsker seg. Det er mange illegale aborter og utrygge fødsler.

Kvinnedagen trengs. Og det trengs kvinneopprør og samfunn som tar kvinners rettigheter på alvor.

Så derfor en bukett med mimosa på bloggen i dag, for å markere kvinnedagen. Jeg gratulerer med kvinnedagen til alle kvinner, og til alle som på en eller annen måte, og fra hvert sitt ståsted, jobber for kvinners rettigheter:)!

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: