Et glimt inn i slektshistorien

Jeg følger med stor interesse med på programmet “Hvem tror du at du er” som går på NRK om mandagene. Det er virkelig fasinerende å se hvor mye en kan finne ut av ved å studere gamle kirkebøker, rettsprotokoller, arkiver og lignende. Og programmet får en virkelig til å lure på hvordan det egentlig har vært i slekta i forgagne tider. Jeg er heldig som har ihverfall litt informasjon om min slekt bevart – både på fars- og morssiden, vi har en del kilder. Men en kan jo få lyst til å gå enda litt dypere ned i sleksthistorien etter å ha sett på disse programmene

Her og nå har jeg lyst til å fortelle om en av mine forfedre, nemlig min oldefar – Peder Johannes Enebo (1938 – 1926) fra Lesjaskog i Gudbrandsdalen – og hans familie. Nedenfor kan du se et bilde av han, i samtale med sogneprest Hovind på Lesjaskog. Peder til venstre.

20130204-235744.jpg
Et veldig flott bilde, – det ser virkelig ut som de to herrene har en interessant passiar over en god pipe!

Peder Johannes ble født i 1838 som odelsgutt og var den eldste av tre søsken. Han hadde ressurssterke foreldre som sendte han til skole, der han etter eget sigende fikk god undervisning. I 1915 håndskrev Peder et skriv om seg selv og sitt liv. Der står det blant annet:
” I 10 års alderen var jeg så duelig at jeg kunne forrette som sekretær for min fader som ikke kunne skrive, og som sådan alle de år han representerte Lesjaskogen som representant, formand og 1 år som ordfører”
Og Peder Johannes skulle selv få et langt virke i styre og stell. Han hadde mange kommunale og offentlige verv; han var blant annet medlem både i Herredstyret og skole- og fattigstyret. I følge sin egen beretning jobbet han for mange viktige saker, f eks med å skaffe poståpneri og jordmor til Lesja, videre for Raumabanens trasévalg – her hadde han viktige bidrag – , og for å danne folkeboksamling på Lesja. Videre dannet han både venstreforening og mållag, og var også med på å stifte Lesjaskogens avholdsforening. Av yrke var han jordbruker og underoffiser, og som jordbruker forsøkte han nytt utstyr og nye jordbruksmetoder. I forbindelse med virket som underoffiser reiste han innenlands og utenlands,- han var blant annet både i Fredrikshald (Halden) Jørstadmoen ved Lillehammer, og i København. På disse reisene fikk han mange viktige impulser. I 1863 giftet han seg med Marit Syversdatter Kvam. Her kan du se et bilde av dem, Peder i sin offisersuniform:

20130205-215510.jpg
Sammen fikk Peder og Marit åtte barn – deriblant min bestemor Jørånd. Her er bilde av henne fra hun var 17 år, og gikk på amtsskole:

20130205-215548.jpg
Og mens Peder fartet rundt og var med i styre og stell, så var det nok Marit som dro tyngste lasset på hjemmebane og fulgte opp barna.Og det er vel riktig å si at Peder og Marit sine barn skikket seg svært bra. Ihvertfall hadde to av dem helt spesielle talenter, sønnen Sigurd Einbu ble verdensberømt astronom, og en annen sønn – Ragnvald Einbu – ble berømt treskjærer og maler. Her kan du lese om dem på Wikipedia:

Fra Wikipedia – Ragnvald Einbu

20130205-225557.jpg
Fra Wikipedia – Sigurd Einbu

To av døtrene til Peder og Marit utvandret til Minnesota i USA, og ett av barna døde. Min bestemor Jørånd giftet seg til gården Ner-Enstad på Lesjaskog. De andre barna har jeg dessverre ingen informasjon om.

Så dette var litt om min oldefar og hans familie! Det hadde vært spennende å gå enda dypere inn slektshistorien og fått vite mer om han og Marit – etterhvert som kildene nå etterhvert blir mer tilgjengelig.

Kilde for disse opplysningene: Tor Nørstegårds bok om Ragnvald Einbu og familiens fotoalbum.

20130205-215620.jpg

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: